Skip to main content

IEDEREEN
GOED (VER)HUREN

Samen sterk voor goed huren en een veilige thuisomgeving

Je hebt als huurder rechten. Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingevoerd. Hierdoor ben je nog beter beschermd. In deze wet staat namelijk dat de verhuurder aan zeven regels van goed verhuurderschap moet voldoen. Als jouw verhuurder deze regels overtreed, dan kun je melding maken.


De verhuurder mag de woningzoekende of de huurder niet discrimineren.

Wanneer discrimineert een verhuurder? Bijvoorbeeld als die huurders weigert vanwege hun huidskleur of afkomst. Of vanwege geloofsovertuiging van de woningzoekende of diens seksuele gerichtheid. Ook mag de verhuurder geen huurder weigeren op basis van geslacht, politieke voorkeur, nationaliteit of burgerlijke staat (getrouwd of ongetrouwd). Heb je het vermoeden dat de verhuurder deze factoren wel laat meewegen bij huurzaken? Meld het!

De verhuurder mag de huurder niet intimideren

Wanneer intimideert een verhuurder? Bijvoorbeeld wanneer de verhuurder dreigt met geweld. Maar ook als de verhuurder weigert om de woning te onderhouden kan dat intimidatie zijn. Andere voorbeelden zijn het niet verstrekken van voorzieningen waar de huurder recht op heeft en het niet terugbetalen van de borg.

De verhuurder mag niet een te hoge waarborgsom van de huurder eisen.

Hoeveel borg mag een verhuurder vragen? Maximaal twee keer de hoogte van de kale huur. Als de borg hoger is, dan is dat een overtreding van de wet.

De verhuurder is verplicht om de huurovereenkomst schriftelijk vast te leggen

Wat moet de verhuurder op schrift zetten? Het huurcontract. Een mondelinge huurovereenkomst is niet toegestaan.

De verhuurder moet schriftelijke informatie aan de huurder geven over de rechten en plichten van de huurder.

Welke informatie moet de verhuurder schriftelijk aan de huurder geven?

  • Welke rechten en plichten heeft u als huurder?
  • De hoogte van de waarborgsom en wanneer u de waarborgsom weer terug ontvangt.
  • De contactgegevens van de verhuurder of de plaats waar u terecht kunt met vragen over de woning die u huurt.
  • De contactgegevens van het meldpunt van de gemeente van uw woning.
  • De hoogte van de jaarlijkse servicekosten met bijbehorende specificatie.
De verhuurder mag niet te hoge servicekosten in rekening brengen.

Welke servicekosten mag uw verhuurder vragen?

De verhuurder mag alleen servicekosten in rekening brengen die schriftelijk zijn afgesproken. Die kosten moet de verhuurder ook daadwerkelijk hebben gemaakt. Denk hierbij aan kosten voor gas, water, elektra of de kosten van een schoonmaker.

Als er een bemiddelaar ingezet wordt door de verhuurder om een nieuwe huurder te vinden, dan mogen die bemiddelingskosten niet bij de huurder in rekening worden gebracht.

Wat zijn bemiddelingskosten en moet u die als huurder betalen?

Nee, u hoeft de kosten voor bemiddeling niet te betalen. Als de verhuurder een bemiddelaar inschakelt bij het verhuren van een woning, dan zijn logischerwijs de kosten van die bemiddeling voor de verhuurder. U heeft immers niet om die bemiddeling gevraagd.


Wat gebeurt er met jouw melding?


STAP 1

Wat goed dat je overweegt om melding te gaan maken. Wij zijn er voor jou! Je kunt melding doen via deze website of door te bellen met 085 – 0734600

STAP 2

Binnen 1 week heb je contact met een klachtenconsulent. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek of doorverwezen naar een organisatie die jou beter van dienst kan zijn.

STAP 3

Je krijgt een uitgebreid intakegesprek. Uiterlijk binnen twee weken hoor je of en hoe we jouw klacht verder kunnen behandelen.

STAP 4

In overleg met jou stellen we een plan van aanpak op. In samenwerking met jou voeren we het plan van aanpak uit. Jouw klacht wordt vervolgens afgesloten.

Een samenwerking met

Ga naar de inhoud